Prezentul document reglementează comportamentul şi folosirea site-ului mag.mirunamed.ro, accesibil la domeniul http://mag.mirunamed.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia, de către orice persoană care îl accesează/vizitează (denumită în continuare Utilizator).

1. Aplicare
Website-ul http://mag.mirunamed.ro împreună cu toate subdomeniile acestuia (denumit în cele ce urmează Website) este pus la dispoziţie de către SC MIRUNAMED SERV SRL. Accesul şi utilizarea acestui Website se supun prezenţilor Termeni şi Condiţii de utilizare şi se completează, acolo unde este cazul, cu reglementările legale in vigoare. Accesând şi/sau utilizând Website-ul se consideră că sunteţi implicit de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare. Datele personale pe care le veţi furniza prin intermediul site-ului vor fi tratate în conformitate cu Declaraţia de confidenţialitate.

2. Restricţii referitoare la drepturile de proprietate intelectuală
Website-ul conţine elemente protejate de reglementări europene şi internaţionale privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi (dar fără a se limita la) denumirile comerciale, logo-urile, fotografiile, fişierele video, fişierele audio, textele, design-ul grafic (denumite în cele ce urmează Conţinut). Fără a modifica orice restricţii suplimentare impuse de legile în vigoare, pentru a proteja aceste drepturi, se aplică următoarele restricţii privind utilizarea Website-ului:

• Nicio parte a acestui Website nu poate fi copiată prin mijloace electronice sau de orice alt fel, fără excepţie. Este interzisă reproducerea oricărei părţi a acestui Website pe orice alt site de internet fără acordul SC MIRUNAMED SERV SRL.
• Mărcile şi logo-urile aşa cum sunt utilizate pe Website nu pot fi afişate sau utilizate în orice altă modalitate fără acordul scris prealabil al SC MIRUNAMED SERV SRL.
• SC MIRUNAMED SERV SRL autorizează utilizarea acestui Website şi Conţinutul acestuia doar în scop personal – cu condiţia respectării tuturor notificărilor privind dreptul de autor şi de proprietate – şi interzice utilizarea acestui Website şi a Conţinutului în scop comercial.
• Se pot realiza legături către Website în măsura în care acestea trimit către pagina principală. Este interzisă realizarea unor legături către subpagini sau către Conţinut, direct către alte părţi ale Website-ului, excepţie făcând situaţiile aprobate.

3. Legături către site-uri ale unor terţe părţi
Acest Website poate conţine legături outbound către alte site-uri. Acestor legături li se pot aplica excepţii de la cele de mai sus conform informaţiilor prezentate pe respectivele site-uri. Orice legături către pagini ale unor terţe părţi sunt oferite pentru confortul dumneavoastra şi vor fi supuse utilizării pe propria răspundere. Noi nu ne asumăm răspunderea pentru conţinutul paginilor accesate în acest mod.

4. Utilizare necorespunzătoare
Este interzisă utilizarea Website-ului sau Conţinutului într-o manieră care deranjează alţi utilizatori ai Website-ului, încalcă drepturile acestora, întrerupe funcţionarea corespunzătoare a Website-ului sau afectează informaţia prezentată pe Website şi/sau software-ul care controlează funcţionarea acestuia. Nu este permisă utilizarea Website-ului sub un nume fals sau evitând măsurile de securitate aplicate secţiunilor blocate ale Website-ului. Este interzisă utilizarea Website-ului sau a Conţinutului acestuia într-o manieră care constituie sau încurajează comportamente ce pot fi considerate infracţiuni, implică responsabilitate civilă sau care încalcă legile în vigoare.

5. Limitarea răspunderii
SC MIRUNAMED SERV SRL şi nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui Website nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau niciun cost, precum şi pentru nicio daună directă, accidentală, secundară, specială sau tipică rezultată din utilizarea Website-ului sau a serviciilor (inclusiv responsabilitatea pentru transmiterea întârziată sau incorectă a informaţiilor, întreruperea, suspendarea sau anularea Website-ului), fără excepţie.
De asemenea, SC MIRUNAMED SERV SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune asupra echipamentului sau viruşi care pot infecta calculatorul ca urmare a accesării, utilizării sau vizitării Website-ului sau a utilizării conţinutului acestuia.
Utilizarea şi vizitarea Website-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorilor.
SC MIRUNAMED SERV SRL nu oferă garanţii de nici un fel, implicite sau explicite, privind accesarea de către utilizatori a site-ului.
S-a acordat o atenţie deosebită Conţinutului şi corectitudinii informaţiei prezentate pe Website. Cu toate acestea, SC MIRUNAMED SERV SRL nu oferă nicio garanţie că acest Website şi informatiile prezentate vor răspunde cerinţelor utilizatorului, că Website-ul nu va înregistra întreruperi, că va furniza prompt informaţii, că va fi securizat şi lipsit de erori. De asemenea, nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte rezultatul obţinut ca urmare a utilizării Website-ului.
Orice materiale şi/sau informaţii descărcate sau obţinute printr-o altă modalitate ca urmare a utilizării Website-ului se utilizează pe propria răspundere. Sunteţi responsabil(ă) pentru toate obligaţiile care iau naştere ca urmare a utilizării Website-ului sau serviciilor. Sunteţi de acord să despăgubiţi SC MIRUNAMED SERV SRL pentru orice pierderi, daune, obligaţii rezultate sau orice revendicare sau acţiune legală efectuată asupra sa sau care implică SC MIRUNAMED SERV SRL ca urmare a utilizării necorespunzătoare şi în contradicţie cu prezenţii Termeni şi Conditii de către dumneavoastră a Website-ului sau serviciilor.
6. Declaraţia de confidenţialitate
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC MIRUNAMED SERV SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Este posibil să utilizaţi site-ul fără a fi nevoiţi să ne furnizaţi informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi anumite servicii pe care vi le oferim vă vor fi cerute informaţii personale ca: nume, cod numeric personal, adresă de e-mail, adresă domiciliu, număr telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea lor către noi.

Informaţiile înregistrate sunt folosite exclusiv de către SC MIRUNAMED SERV SRL, nu pot fi vândute şi vor putea fi puse la dispoziţia unor terţe persoane cu informarea şi acceptul dumneavoastră prealabil. Conform datelor pe care le furnizaţi veţi fi contactat(ă) prin telefon, poştă sau e-mail.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie (art.15), de a vă adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate şi semnate la adresa: SC MIRUNAMED SERV SRL, Aleea Campul cu Flori nr 3A, Bl. M49A, sc. 2, ap.46, Sector 6, Bucureşti.

7. Informaţii generale
SC MIRUNAMED SERV SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, fără nicio formalitate şi fără preaviz. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Accesul în Website implică faptul că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă şi v-aţi dat acordul asupra noilor termeni.
SC MIRUNAMED SERV SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Website-ul, structura şi arhitectura acestuia sau elementele de design, fără nicio formalitate şi fără notificare prealabilă.

8. Lege aplicabilă
Aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare sunt reglementaţi şi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Instanţa competentă de la sediul SC MIRUNAMED SERV SRL va avea jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea disputelor ce pot apărea din termenii şi conditiile de utilizare sau în legătura cu aceştia.

SC MIRUNAMED SERV SRL
Nr. ord. reg. com./an: J40/12432/27.10.2014
C.U.I.: 33736799; Atribut fiscal: RO
Capital social: 200 lei
Sediul: Aleea Campul cu Flori nr. 3A, Bl. M49A, sc. 2, ap.46, cam.1, Bucuresti , sector 6